Propiomazin Рså får du koll

Propiomazin är en läkemedelssubstans som används som sömngivande. Det vanligaste läkemedlet med propiomazin i Sverige är Propavan.

Propiomazin är den aktiva substansen i Propavan, och finns endast i detta läkemedel (i Sverige). Funderar du på att använda dig av Propavan, men vet inte så mycket om det? Då är detta hemsidan för dig. Här kan du läsa mer om Propiomazin och Propavan, lära dig mer om sömnmedel i allmänhet och hur det kan påverka just dig.

Vad är Propiomazin?

Propiomazin är en antihistamin som gör dig sömnig och trött. Det motverkar även orolighet, som kan få dig att ha svårt att sova, och verkar natten genom. (Av just denna anledning kan Propiomazin även används vid operationer.)

Lider du inte av allergier vet du kanske inte så mycket om just antihistaminer. En antihistamin är ett läkemedel (det finns många olika typer av läkemedel för olika typer av besvär) som en allergisk person tar för att motverka allergiska reaktioner, t.ex. hösnuva eller klåda.

Det är genom att blockera histaminreceptorerna (i detta fall H1-receptorn) som du påverkas av Propiomazin, och därav namnet antihistamin.

Mer om Propiomazin verkningsmekanism.

Vad är Propavan?

Propavan är läkemedlet vars aktiva substans är Propiomazin. I Sverige finns Propiomazin endast i denna form och är receptbelagt. Till skillnad från många andra läkemedel så är Propavan inte beroendeframkallande, vilket betyder att det även är lämpligt för yngre användare, samt användare som har beroendehistorik.

Det betyder också att du kan ta Propavan under en längre period.

Du kan läsa mer om användning och effekt under Användning av Propiomazin samt under Propavan Effekt.

Biverkningar

Som med alla läkemedel finns det ett antal biverkningar du bör vara medveten om. Dessa är värre om du har vissa nedsatta funktioner, fram för allt nedsatt lever- och njurfunktion.

√Ąr du √§ldre b√∂r du ocks√• vidta vissa f√∂rsiktighets√•tg√§rder, och dricker du mycket alkohol l√∂per du st√∂rre risk att p√•verkas av de mer allvarliga biverkningarna.

De vanligste biverkningarna som kan drabba dig är munntorrhet och dåsighet (dagen efter).

Läs gärna mer om just detta, under Biverkningar, innan du använder dig av Propavan.

Alkohol

√Ąr du alkoholist kan Propavan medf√∂ra allvarligare biverkningar. R√•dfr√•ga alltid din l√§kare, och l√§s g√§rna mer om hur alkohol kan p√•verka din anv√§ndning av l√§kemedlet. I regel b√∂r du aldrig dricka alkohol samtidigt som du tar l√§kemedel, framf√∂rallt inte l√§kemedel som medf√∂r d√•sighet (√§ven dagen efter).

√Ėverdos

1-2 tabletter av Propavan tas innan sovdags. Det √§r endast p√• l√§karens ordination som du b√∂r ta fler tabletter. √Ėverdosering kan ha allvarliga konsekvenser, framf√∂rallt f√∂r yngre personer. L√§s mer om √∂verdosering innan du b√∂rjar anv√§nda l√§kemedlet.

Sömnproblem

Har du sv√•rt att sova, oavsett anledning, kan det vara bra att komma ih√•g att du inte √§r ensam. Tillf√§lligt eller l√•ngvarigt, vi har alla sv√•rt att sova ibland ‚Äď d√§remot p√•verkar v√•r avsaknad av s√∂mn oss olika. Beh√∂ver du ta till hj√§lpmedel f√∂r att sova ordentligt √§r det inget att sk√§mmas √∂ver, eller vara orolig f√∂r. Du √§r inte ensam om det heller.

Var istället stolt över att du tagit steget och insett att du inte klarar av dina sömnproblem själv, och var medveten om att du själv sökt information om det läkemedel som bäst passar dig och din situation. Det är positivt, oavsett anledning till dina sömnproblem.

Vill du läsa mer om olika typer av sömnproblem och sömnmedel, kan du göra det under Sömnproblem och Sömnmedel.

Vi har även extra information om andra vanliga sömnmedel, ifall att du funderat på eller blivit ordinerad någon av dessa, så att du kan jämföra dem med Propavan. Denna information är däremot inte lika fullständig som informationen om Propavan.