Propiomazin biverkningar

HÀr kan du lÀsa mer om propiomazin biverkningar.

Biverkningarna av Propiomazin kan vara allvarliga, framförallt vid överdosering.

Den vanligaste biverkningen Àr dÄsighet, Àven dagen efter att Propavan tabletten tagits. Detta kan vara en indikation pÄ att du inte behöver ex. 2 tabletter, eller kan vara en tillfÀllig trötthet som har mer att göra med att du inte sovit ordentligt och din kropp, nÀr den Àntligen fÄr sova djupt med hjÀlp av ett lÀkemedel, helt enkelt vill sova Ànnu mer för att ta igen den förlorade sömnen.

Det finns Àven en rad lite mer sÀllsynta biverkningar. En sÀllsynt biverkning Àr en biverkning som pÄverkar mellan 1 person av 1000 och 1 person av 10 000.

Restless legs (Parestesier, Àven kallat myror i benen) Àr inte fullt ovanligt, och drabbar lÀttast Àldre mÀnniskor som Àr kÀnsligare för extrapyramidala symtom. Med extrapyramidala symtom menas olika rörelsestörningar, och kan manifesteras i olika former; frÄn att du inte kan röra dig alls, till att du inte kan sluta röra pÄ dig.

Minskat antal trombocyter i blodet Àr en annat biverkning. En tromocyt Àr en vanlig blodplÀtt, som behövs för att tÀppa igen sÄr i blodkÀrl, samt att det Àr trombocyterna som ser till att koaguleringen startas i kroppen. Till skillnad frÄn blodkroppar som det finns mycket av, finns det endast en liten andel trombocyter i kroppen. Dessa Àr mycket viktiga för kroppens försvar, och minskandet av dessa Àr en allvarlig biverkning.

Muntorrhet. Detta kan bli mycket allvarligt vid lÄngvarig anvÀndning av Propavan, sÄ god munhygien Àr viktigt. Muntorrhet medför risk för tand- och munslemshinneskador.

Andra sÀllsynta biverkningar Àr fotosensibilitet, allergiska hudreaktioner och yrsel.

Personer som missbrukar alkohol eller behandlas med lÀkemedel som hÀmmar nervsystemet riskerar Àven tardiva dyskinesier, dvs. smÀrtsamma rörelser som Àr ofrivilliga och onormala. Det Àr dÀremot endast ett fÄtal fall av detta som rapporterats.

Vem riskerar att pÄverkas negativt?

Det Àr svÄrt att sÀga just vem som riskerar att pÄverkas av biverkningarna, eller vilken av biverkningarna de kommer att pÄverkas av.

DÀremot finns det grupper av mÀnniskor som bör vara extra uppmÀrksamma.

MÀnniskor med nedsatt lever- och njurfunktion bör alltid vara försiktiga nÀr de anvÀnder lÀkemedel. Kan inte deras kroppar renas ifrÄn lÀkemedlet (oavsett hur bra och skonsamt det Àr) sÄ kan biverkningarna lÀttare framkomma pÄ grund av en högre halt av medlet i kroppen nÀr de sedan tar fler tabletter.

Äldre personer riskerar frĂ€mst biverkningar i form av dagtrötthet och extrapyramidala symtom, och restless legs Ă€r inte ovanligt.

Personer som tar andra mediciner, eller lider av allergier bör se till att deras andra lÀkemedel inte pÄverkar eller pÄverkas negativt av Propavan.

Alkoholister bör Àven vara extra uppmÀrksamma pÄ att de riskerar att lÀttare pÄverkas negativt av Propavan, dÄ deras försvar Àr allmÀnt nedsatt.

Du kan Àven lÀsa mer om pÄverkan av Propiomazin och Propavan pÄ gravida och ammande kvinnor, samt om överdosering.